Uczczono Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

W piątek, 27 września 2019 r., w Dniu Podziemnego Państwa Polskiego odbyła się uroczystość złożenia kwiatów przy mogile żołnierzy Armii Krajowej na I cmentarzu w Pułtusku.
Przedstawiciele władz samorządowych, kombatantów, służb mundurowych, organizacji, stowarzyszeń, instytucji, zakładów pracy oraz delegacje pułtuskich szkół oddały hołd poległym za Ojczyznę.
27 września 1939 r. powołana została pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa – Służba Zwycięstwu Polski. To wydarzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego – fenomenu w dziejach II wojny światowej i nie tylko. Pamiętając o poświęceniu żołnierzy tej organizacji, walce i umiłowaniu Ojczyzny, Sejm RP ustanowił dzień 27 września Dniem Podziemnego Państwa Polskiego.