TRZECIE POSIEDZENIE KONWENTU STRATEGICZNEGO

3 sierpnia 2016 r. odbyło się trzecie i ostatnie spotkanie Konwentu Strategicznego ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego do 2030 roku. W spotkaniu wzięli udział Radni Rady Powiatu, przedstawiciele gmin, przedstawiciele administracji pracujący w obszarach infrastruktury drogowej, budownictwa, geodezji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, rynku pracy, pomocy społecznej, oświaty, policji i straży pożarnej.

Podczas trzeciego posiedzenia Konwentu Strategicznego uczestnicy dokonali analizy celów i zadań oraz uzgodnili misję i wizję Powiatu Pułtuskiego do 2030 roku.

Wszystkim uczestnikom Konwentu Strategicznego dziękujemy za zaangażowanie i czynny udział w pracach nad przygotowaniem strategii.