TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2020 r. w godz. 08:00-10:00

W związku z ćwiczeniem RENEGADE – SAREX 20 w dniu 6 października br. w godzinach 08.00 – 10.00  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie może uruchomić syreny wchodzące w skład systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte i Pokrzywnica). Podczas ćwiczenia w ramach treningu może zostać uruchomiony trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Apelujemy do mieszkańców powiatu pułtuskiego o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.