TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA – 14 LISTOPADA 2018 R. W GODZ.: 09.00-14:00

W związku z ćwiczeniem RENEGADE – SAREX 18/II w dniu 14 listopada br. w godzinach 09.00 – 14.00 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie będzie uruchamiać syreny wchodzące w skład systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte i Pokrzywnica).

Podczas ćwiczenia w ramach treningu uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Apelujemy do mieszkańców powiatu pułtuskiego o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczenia, a nie rzeczywistego zagrożenia.