TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE PUŁTUSKIM

14 lipca 2017 roku w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie podpisana została umowa nr RPMA.04.02.00-14-4569/16-00 na dofinansowanie projektu
pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W imieniu Powiatu Pułtuskiego umowę podpisali Starosta Pułtuski Pan Jan Zalewski oraz Wicestarosta Pani Beata Jóźwiak, natomiast w imieniu Województwa mazowieckiego umowę podpisał Pan Grzegorz Świętorecki Zastępca Dyrektora ds. EFRR

Prace termomodernizacyjne przeprowadzone zostaną w budynkach Zespołu Szkół
im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku oraz  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. A. Karłowicz w Pułtusku.

Wartość  projektu wynosi                – 3 686 534,75 zł
Dotacja (środki unijne)                    – 2 946 862,16 zł
Wkład własny powiatu pułtuskiego  –  739 672,59 zł
https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/3-mln-zl-z-ue-na-termomodernizacje-budynkow-uzytecznosci-publicznej-w-powiecie-pultuskim.html

img-9992
img-9995

img-9999