STRZELECKI OBÓZ WOJSKOWO-OBRONNY W PUŁTUSKU

STRZELECKI OBÓZ WOJSKOWO-OBRONNY W PUŁTUSKUW dniu 24 maja 2019 r. na polanie Nadleśnictwa Pułtusk pod patronatem Starosty Pułtuskiego zorganizowany został – V Strzelecki Obóz Wojskowo-Obronny dla uczniów z klas mundurowych oraz strzelców z JS 1313. Obóz zorganizował Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa we współpracy
z Zespołem Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, Jednostką Strzelecką 1313, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Wyszkowie, 2 Mazowieckim Pułkiem Saperów w Kazuniu,
22 Wojskowym Ośrodkiem Kartograficznym w Komorowie, Komendą Powiatową Policji w Pułtusku, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, WOPR, Nadleśnictwem w Pułtusku. Udział jednostki wojskowej
w zabezpieczeniu procesu szkolenia był zgodny z zatwierdzonym przez MON Planem Współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Podległych Jednostek Wojskowych z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Partnerami Społecznymi w 2019 r.
W trakcie obozu uczestnicy odbywali szkolenia teoretyczne i praktyczne, które były prowadzone przez instruktorów w obiegowych punktach szkoleniowych w zakresie:
1) musztry indywidualnej i zespołowej, procedur naboru do służby wojskowej, służby w Policji
i Państwowej Straży Pożarnej
2) szkolenia strzeleckiego,
3) obsługi różnych rodzajów broni,
4) taktyki na polu walki,
5) topografii.
Istotnym elementem był marsz taktyczny, podczas którego pododdziały otrzymały ćwiczebne rozkazy do wykonania w rejonach odpowiedzialności.
Głównymi celami obozu było:
1) przeszkolenie wojskowo-obronne uczestników na potrzeby systemu obronnego państwa,
2) doskonalenie przygotowań do powszechnej samoobrony na wypadek wystąpienia zagrożeń czasu pokoju i wojny,
3) popularyzacja idei wychowania patriotyczno – obronnego,
4) realizacja postulatów MON w zakresie integracji samorządów terytorialnych, prowadzących klasy mundurowe i stowarzyszeń proobronnych z wojskiem.
Komendantem obozu był dr Robert Dynak – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Kadrę dydaktyczno-wychowawczą stanowili:
kapr. pchor. rez. mgr Dariusz Smoliński – pełniący funkcję oficera dyżurnego obozu i inni wyznaczeni nauczyciele ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku oraz strzelcy: druż. ZS Przemysław Dynak, sekc. ZS Mariusz Nalewajk, st. strz. ZS Paweł Załoga – instruktorzy taktyki z Pułtuskiego Pododdziału JS 1313. Zabezpieczenie medyczne wraz z pojazdem ratowniczym zapewnił Pan Paweł Mieczkowski – ratownik Pułtuskiego WOPR.
Obóz wizytowali: ppłk. Leszek Wieczorek – Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Wyszkowie, bryg. Maciej Piątek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Pułtusku, nadkom. Paweł Antośkiewicz – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Pułtusku oraz mgr Jarosław Druchniak – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.
W szkoleniach wzięło udział ok. 80 osób. W imieniu Starosty Pułtuskiego Komendant obozu podziękował uczestnikom oraz kadrze wychowawczej i wszystkim instruktorom, którzy organizowali szkolenia specjalistyczne.
Organizatorzy składają szczególne podziękowania dla sponsorów – Pana Sławomira Białczaka oraz Pana Andrzeja Grabowskiego – POLMLEK.

 

Info i foto Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku