STRZELECKI OBÓZ WOJSKOWO-OBRONNY W PUŁTUSKU

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 18 maja 2018 r. na polanie Nadleśnictwa Pułtusk odbył się IV Strzelecki Obóz Wojskowo-Obronny dla młodzieży z klas mundurowych oraz strzelców z JS 1313.  Obóz, pod patronatem Starosty Pułtuskiego,  zorganizował Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa we współdziałaniu
z Zespołem Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, Jednostką Strzelecką 1313, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Wyszkowie, 22 Wojskowym Ośrodkiem Kartograficznym w Komorowie, Komendą Powiatową Policji w Pułtusku, Nadleśnictwem w Pułtusku, Sekcją Strzelectwa Sportowego MLKS Nadnarwianka Pułtusk oraz Klubem Krótkofalarskim SP5PAU w Pułtusku.

Udział jednostki wojskowej w zabezpieczeniu procesu szkolenia był zgodny z zatwierdzonym przez MON Planem Współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Podległych Jednostek Wojskowych z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Partnerami Społecznymi w 2018 r.

W trakcie obozu jego uczestnicy odbywali szkolenia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez instruktorów w obiegowych punktach szkoleniowych w zakresie:
1) musztry indywidualnej i zespołowej, zasad żołnierskiego zachowania się oraz procedury naboru do różnych form służby wojskowej, 2) szkolenia strzeleckiego, 3) bezpieczeństwa, budowy i składania różnych rodzajów broni, 4) pomocy przedmedycznej, czerwonej taktyki na polu walki, 5) topografii, 6) łączności kryzysowej 7) zielonej taktyki. Istotnym elementem był marsz taktyczny na orientację, podczas którego poszczególne plutony otrzymały ćwiczebne rozkazy do wykonania w rejonach odpowiedzialności z udziałem śmigłowca firmy POLMLEK.

Główne cele obozu stanowiło:

  • przeszkolenie wojskowo-obronne obywateli na potrzeby bezpieczeństwa narodowego, w tym systemu obronnego państwa,
  • doskonalenie przygotowań do powszechnej samoobrony na wypadek wystąpienia zagrożeń czasu pokoju i wojny,
  • popularyzacja idei wychowania patriotyczno – obronnego w nawiązaniu do strzeleckich tradycji szkolenia wojskowo-obronnego obywateli,
  • realizacja postulatów MON w zakresie integracji samorządów terytorialnych, prowadzących klasy mundurowe i stowarzyszeń proobronnych z wojskiem.

Komendantem obozu był dr Robert Dynak – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Kadrę dydaktyczno-wychowawczą stanowili:
druż. ZS Sebastian Sowa – Dowódca Pułtuskiego Pododdziału Jednostki Strzeleckiej 1313, druż. ZS Izabela Truchel – Zastępca Dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego
w Pułtusku; Janusz Dubaj, Angelika Chrzanowska, druż. ZS Dariusz Smoliński, nauczyciele ZSZ  im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

oraz strzelcy: druż. ZS Przemysław Dynak, sekc. ZS Mariusz Nalewajk, sekc. ZS Michał Liszewski, strz. ZS Paweł Załoga – instruktorzy taktyki z Pułtuskiego Pododdziału JS 1313.

Obóz wizytowali: ppłk. Leszek Wieczorek – Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Wyszkowie, mł. insp. Jarosław Olszewski – Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku, nadkom. Paweł Antośkiewicz – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku, Joanna Stańczak – leśnik oraz Jarosław Druchniak – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. W szkoleniach wzięło udział ok. 80 osób.  Na zakończenie odbyło się ognisko patriotyczne, podczas którego śpiewano popularne piosenki wojskowe. Komendant obozu podziękował w imieniu Starosty Pułtuskiego uczestnikom i kadrze wychowawczej za uczestnictwo w obozie, wszystkim instruktorom, którzy organizowali szkolenia specjalistyczne oraz wręczył certyfikaty ukończenia strzeleckiego obozu wojskowo-obronnego. Organizatorzy składają szczególne podziękowania dla sponsorów naszego przedsięwzięcia – Pana Sławomira Białczaka – Piekarnia „Białczak”, Pana Sławomira Lenarcika – Zakład Mięsny „Lenarcik” oraz Pana Andrzeja Grabowskiego – Grupa POLMLEK.

 

Oprac. Wydział WZK