STRZELECKI OBÓZ WOJSKOWO-OBRONNY’ 2016

W dniach 19-21 maja br. pod patronatem Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego na polanie  Nadleśnictwa Pułtusk odbył się strzelecki obóz wojskowo-obronny   dla młodzieży i studentów w ramach powszechnego szkolenia wojskowo-obronnego. Wśród 110 uczestników obozu znaleźli się  strzelcy ochotnicy i uczniowie z klas mundurowych o profilu bezpieczeństwo narodowe z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, tworzący Pułtuski Pododdział Jednostki Strzeleckiej 1313  Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz kadra dowódcza i studencki pododdział strzelców  z  tej jednostki. Komendantem obozu był dr Robert Dynak – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

Główne cele obozu zostały określone następująco:

 – doskonalenie przygotowań do powszechnej obrony na wypadek wystąpienia zagrożeń czasu pokoju, kryzysu i wojny ,

– popularyzacja idei wychowania patriotyczno – obronnego młodzieży i studentów w nawiązaniu do strzeleckich tradycji szkolenia wojskowo-obronnego,

– realizacja programów nauczania z zakresu innowacji pedagogicznej w klasach mundurowych o profilu bezpieczeństwo narodowe.

– realizacja postulatów Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie integracji samorządów terytorialnych, prowadzących klasy mundurowe i stowarzyszeń proobronnych z wojskiem, policją i strażą pożarną w zakresie wsparcia procesu tworzenia komponentu obrony terytorialnej oraz zarządzania kryzysowego na potrzeby bezpieczeństwa narodowego.

19 maja 2016 r. obóz wizytował Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz zaproszeni goście m.in.: płk dr Krzysztof Gaj, Szef Zarządu Organizacji Uzupełnień – Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, płk dr Dariusz Kuleta – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie,  płk dr hab Ryszard Parafianowicz, Rektor – Komendant Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, profesor AON  dr hab.  Marian Kuliczkowski,  ppłk Leszek Wieczorek, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie, Marcin Waszczuk – inspektor Związku Strzeleckiego, Komendant Główny Związku Strzeleckiego  ,,Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej, płk dr Ireneusz Fura- Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, płk Adam Przygoda- Dowódca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu Nowym, płk Mirosław Chaba – Zastępca Dowódcy  22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie, mjr Paweł Piotrowski – reprezentujący Dowódcę 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. Jakuba Jasińskiego, Marcin Mauer – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

Organizatorzy obozu chcą serdecznie  podziękować wszystkim biorącym udział
w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń i ćwiczeń podczas obozu, a w szczególności:

Rektorowi-Komendantowi Akademii Obrony Narodowej
oraz Jednostce Strzeleckiej 1313 AON w Warszawie,

Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Wyszkowie,

Dowódcy 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Nowym Dworze Mazowieckim,

Dowódcy 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. Jakuba Jasińskiego
w Inowrocławiu,

Dowódcy patrolu rozminowania nr 18  z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego
im. gen. Jakuba Jasińskiego,

Dowódcy 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie,

Komendantowi Wojskowego Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu,

Nadleśniczemu Nadleśnictwa Pułtusk,

Proboszczowi Parafii p.w. św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych,

Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku,

Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku,

Stowarzyszeniu Związku Piłsudczyków RP Odział w Pułtusku,

Klubowi Sportowemu Semiramida,

Sekcji Strzelectwa Sportowego MKLS Nadnarwianka,

Grupie Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty,

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Obrytem,

Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku,

Dyrektorowi i pracownikom Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa,

oraz innym osobom zaangażowanym na rzecz przygotowania i przeprowadzenia obozu.

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów naszego przedsięwzięcia:

Pana Andrzeja Grabowskiego – Prezesa Grupy POLMLEK,

Pana Sławomira Lenarcika – właściciela ZAKŁADU MIĘSNEGO LENARCIK.

Pana Sławomira Białczaka – właściciela PIEKARNI BIAŁCZAK.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC