STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PUŁTUSKIEGO

Powiat Pułtuski rozpoczął prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego do 2030 r. Docelowo jest to jeden z ważniejszych dokumentów służący zarządzaniu strategicznemu.

Na dzień 22 czerwca 2016 r. zaplanowano pierwsze spotkanie Konwentu Strategicznego. Prace członków konwentu posłużą identyfikacji potencjałów rozwojowych powiatu oraz wytyczenia wizji oraz priorytetowych zadań do realizacji do 2030 r.

Nowa strategia będzie odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb i aspiracji społeczności lokalnej naszego regionu.