Powiat Pułtuski dostarcza płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni


Trwa akcja dystrybucji płynu do dezynfekcji do gmin z terenu powiatu pułtuskiego. Działania prowadzi Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku we współdziałaniu z żołnierzami 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie. Zapewnili oni transport środków z magazynu wojewódzkiego do naszego powiatu.

Pierwsza transza dostarczona przez strażaków z KP PSP w Pułtusku w ilości 161 pięciolitrowych opakowań płynu dezynfekcyjnego trafiła już do gmin. Pracownicy urzędów przekazali je do żłobków, przedszkoli publicznych i niepublicznych, klas zerowych w szkołach publicznych i niepublicznych oraz klubów dziecięcych na terenie gmin. Następne 648 pojemników, tj. 3,5 tony środków dezynfekcyjnych w dniu 14 maja br. dotarło do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej. W najbliższych dniach, zostaną rozdysponowane do placówek oświatowych.

Środki do dezynfekcji rąk i powierzchni zostały przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego.