Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku INFORMUJE

Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2019 r.
i Zarządzeniem Dyrektora nr 2 z dnia 10 czerwca 2019 r., Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku,
ul. Białowiejska 5 informuje, że w dniach od 11 lipca 2019 r. do 25 lipca 2019 r. dom będzie zamknięty – „Przerwa Wakacyjna”.

Dyrektor ŚDS
Łukasz Ruszkowski