SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OŁDAKACH

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego, położonej w Ołdakach, gmina Gzy działka nr 30/8 o pow. 11,3027 ha  odbędzie się w dniu 17 października 2016 r. o godzinie 9.00.

Cena nieruchomości: 503 434,00 zł (w tym 23 % podatku VAT)

Wysokość wadium: 50 400,00 zł, należy wpłacić do dnia 13 października 2016 r.

Minimalne postąpienie: 5 040,00 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://bip.powiatpultuski.pl/pliki/starostwopultusk/30-8.pdf  oraz pod nr tel. /23/ 692 12 66, /23/ 692 54 35 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

oldaki