Spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiego Centum Polityki Społecznej

Sptkanie z przedstawicielami MCPSW dniu 8 marca 2019 r. (piątek), w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: Elżbietą Bogucką – Zastępcą Dyrektora, Robertem Gajewskim – Kierownikiem Wydziału
ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych
oraz Tomaszem Osadnikiem – Kierownikiem Wydziału ds. profilaktyki uzależnień. Podczas spotkania zostały zaprezentowane zadania MCPS, realizowane programy polityki społecznej oraz odbyła się dyskusja na temat aktywizacji środowisk działających w obszarze pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych Gminy Pułtusk i Powiatu Pułtuskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele podmiotów działających
w obszarze polityki społecznej na terenie Gminy Pułtusk i Powiatu Pułtuskiego – jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego, która realizuje zadania związane z koordynacją rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu. Jednym z priorytetów tej działalności jest promocja i rzecznictwo interesów różnego rodzaju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym m.in. spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, centrów integracji społecznej oraz fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego.

Zachęcamy do współpracy z MCPS oraz odwiedzania stron internetowych:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

http://www.es.mcps-efs.pl