SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Delegatura w Ciechanowie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego organizuje w dniu 22 października 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Mleczarskiej 27 spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat aktualnych przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd w ramach współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

Tematem spotkania będą zagadnienia dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z województwem mazowieckim, m.in.:

– nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do Mazowieckiej Rady

Działalności Pożytku Publicznego V kadencji,

– powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

– I edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego,

– program i zasady współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi
w 2020 r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa na adres mailowy malgorzata.pakula@mazovia.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 023 673 07 06, 023 673 07 16 w terminie do 18 października 2019 r.

Program spotkania