Spotkanie z okazji EUROPEJSKICH DNI PRACODAWCY

12 kwietnia 2016 r. w Sali Rady Powiatu w Pułtusku  odbyło się spotkanie z okazji „Europejskich Dni Pracodawcy”.
Spotkanie, przygotowane przez Starostę Pułtuskiego, Powiatowy Urząd Pracy Pułtusku oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, to lokalne przedsięwzięcie w ramach ogólnoeuropejskiej inicjatywy, realizowanej w kwietniu br. przez sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia.


Celem spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele ponad 50 lokalnych instytucji sektora prywatnego i publicznego, było nie tylko zacieśnienie współpracy publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami, w celu wspólnego rozwiązywania problemów lokalnego rynku pracy, ale przede wszystkim dostarczenie pracodawcom informacji, przydatnych przy realizacji polityki kadrowej oraz inwestycji w rozwój zasobów ludzkich.

Zastępca Dyrektora PUP Agata Łojek przedstawiła prezentację „Usługi i Instrumenty Rynku Pracy skierowane do Pracodawców”. Ponadto, poinformowała o aktualnie realizowanych programach dla pracodawców i osób bezrobotnych, kładąc nacisk na przybliżenie nowych form aktywizacji zawodowej i rozwoju zawodowego oraz zasad funkcjonowania sieci EURES.

Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku – Janusz Borzyński, opowiedział o „dobrych praktykach” współpracy z PUP w Pułtusku w zakresie pomocy lokalnym przedsiębiorcom oraz osobom bezrobotnym, w szczególności w ramach realizacji przygotowania zawodowego dorosłych. Ponadto, przybliżył uczestnikom aktualne informacje dotyczące praktycznej nauki zawodu uczniów szkół zawodowych.

W ramach spotkania zorganizowano „Punkt konsultacyjny”, w którym uczestnicy mieli możliwość uzyskania informacji nt. programów i form wsparcia dla pracodawców, w tym m.in. zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Uświetnieniem uroczystości była prezentacja i degustacja szerokiej gamy przepysznych wyrobów piekarniczych i cukierniczych pułtuskich piekarni: „Piekarni Sławomir Białczak”, „Piekarni Andrzej Krawczyk” oraz „Piekarni Popławy s.c. Stanisław Krzyżewski, Anna Pochmara i Krzysztof Krzyżewski”. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Właścicielom piekarni za aktywne włączenie się w organizację obchodów „Europejskich Dni Pracodawcy”.

Starosta Pułtuski, Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku oraz Starszy Cechu i Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku jeszcze raz składają serdeczne życzenia wszystkim Pracodawcom oraz dziękują za dobrą współpracę. Niech ogromny wysiłek i ciężar odpowiedzialności, jaki Państwo ponoszą, tworząc i utrzymując miejsca pracy, nierzadko w trudnych realiach ekonomicznych, przynosi jak najlepsze efekty, zaś Państwu dostarczy ogromnej satysfakcji z pracy.

Informację przygotowała: Ewa Kędzierska – Borek

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

SONY DSC

SONY DSC