SPOTKANIE OPŁATKOWE MIESZKAŃCÓW PUŁTUSKA I POWIATU PUŁTUSKIEGO

Dwa tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia, w niedzielę 11 grudnia 2016 r., w Sali Maneż  Domu Polonii odbyło się spotkanie opłatkowe mieszkańców Pułtuska i powiatu pułtuskiego.

W programie uroczystości znajdowało się m.in. wręczenie nagród laureatom konkursów na najpiękniejszą: kartę bożonarodzeniową, stroik i bombkę oraz życzenia składane przez reprezentujących organizatorów uroczystości – Wicestarostę  Beatę Jóźwiak, Burmistrza Miasta Pułtusk Krzysztofa Nuszkiewicza, Prorektora  Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku dr hab.Mariana Dygo oraz Dyrektora Domu Polonii w Pułtusku Michała Kisiela.

Uczestnicy uroczystości po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa, odczytanego przez Dziekana Dekanatu Pułtuskiego księdza kanonika Wiesława Koska, i krótkiego koncertu w wykonaniu dzieci i młodzieży z Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, podzielili się opłatkiem  i poczęstowali wigilijnymi potrawami.

dsc_0235

dsc_0238

dsc_0242

dsc_0246

dsc_0247

dsc_0251

dsc_0252

dsc_0253

dsc_0260

dsc_0265

dsc_0266

dsc_0296

dsc_0304

dsc_0314

dsc_0329

dsc_0342

dsc_0346

dsc_0348

dsc_0350

dsc_0364

dsc_0366

dsc_0376

dsc_0381

dsc_0386

dsc_0388

dsc_0399