Spotkanie opłatkowe mieszkańców Pułtuska i powiatu pułtuskiego

W niedzielę 10 grudnia 2017 r., w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku odbyło się spotkanie opłatkowe mieszkańców Pułtuska i powiatu pułtuskiego.

Spotkanie wigilijne rozpoczęło odczytanie fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa przez Dziekana Dekanatu Pułtuskiego ks. kanonika Wiesława Koska, słowo wygłoszone przez Proboszcza Parafii św. Józefa ks. kanonika dr Janusza Kochańskiego oraz życzenia złożone przez reprezentujących organizatorów uroczystości – gospodarza Rektora  Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku prof. dr hab. Adama Koseskiego, Wicestarostę  Beatę Jóźwiak, Burmistrza Miasta Pułtusk Krzysztofa Nuszkiewicza oraz Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Witolda Chrzanowskiego, który odczytał również list od Marszałka Województwa Adama Struzika.

Uroczystość uświetnił występ Integracyjnego Zespół Pieśni i Tańca „Mazowiacy” z Warszawy oraz wykład dr Bożeny Józefów-Czerwińskiej o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych. Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz wręczył nagrody laureatom konkursów plastycznych na najpiękniejszą: kartę bożonarodzeniową i bombkę choinkową oraz na plakat pod hasłem „NIE-przemocy w naszych rodzinach”..

Na zakończenie na wszystkich uczestników uroczystości czekał wspólny poczęstunek przy stołach zastawionych wigilijnymi potrawami.