SAMOCHÓD DLA UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W czwartek, 12 stycznia 2017 r. przedstawiciele Powiatu Pułtuskiego odebrali nowo zakupiony samochód osobowy, przeznaczony dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku. Jest to Ford Transit Custom, 9 miejscowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich.


Wartość samochodu to ponad 127 tys  zł. Zakup samochodu został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”).