Rusza program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku realizować będzie w 2016r. program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Od 19 września 2016r. do 30 listopada 2016r. odbywać się będą spotkania grupowe w ramach ww. programu. Zajęcia prowadzone będą przez psychologa oraz specjalistę terapii uzależnień.

Zapraszamy osoby chętne do udziału w ww. programie!

Nabór uczestników do programu prowadzony będzie w dniach:

  • 13 września 2016r. w godz. 13:00 – 18:00
  • 16 września 2016r. w godz. 12:00 – 17:00

w siedzibie tutejszego Centrum przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusku.

Osoby do kontaktu w związku z realizacją programu: Alina Kolenda i Beata Wójcik – pracownicy PCPR w Pułtusku.