Rozstrzygnięto konkurs „Przyjazny Konsumentowi”

Dnia 11 października 2016r. została rozstrzygnięta VIII edycja konkursu zatytułowanego ,,Przyjazny Konsumentowi”, zorganizowanego przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, Powiatowego Rzecznika Konsumentów i Pułtuską Gazetę Powiatową. Celem konkursu było wyróżnienie tych handlowców i usługodawców, którzy w kontaktach z konsumentami wykazali się rzetelnością, profesjonalizmem i życzliwością.

Konkurs adresowany był do pełnoletnich mieszkańców powiatu pułtuskiego, będących konsumentami w rozumieniu art.22¹ Kodeksu cywilnego.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było prawidłowe wypełnienie i nadesłanie oryginalnego kuponu ze wskazaną placówką na adres organizatorów konkursu. Oddając swój głos konsumenci wzięli pod uwagę to, w jakim stopniu dana firma jest przyjazna konsumentom i czy przestrzega ich praw. O wyborze podmiotu zadecydowała największa ilość oddanych głosów.

Laureaci, którzy uzyskali najwyższą punktację w czterech kategoriach konkursowych otrzymują tytuł Firmy „Przyjaznej Konsumentowi”.

 A oto Laureaci:

Laureat w kategorii „Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenie Miasta Pułtusk” to: Sklep ,,Stokrotka” Irena Ogrodowczyk, ul. 3 Maja 10, 06-100 Pułtusk.

 Laureat w kategorii Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenie Miasta Pułtusk” to: Bank Pekao S.A. Oddział w Pułtusku, ul. 17 Sierpnia 37, 06-100 Pułtusk.

 Laureat w kategorii „Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenach Wiejskich Powiatu Pułtuskiego”  to: FH ,, ADRIAN” Jacek Miecznikowski, Żebry Falbogi 19, 06-126 Gzy.

 Laureat w kategorii „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenach Wiejskich Powiatu Pułtuskiego” to: Dom Weselny ,,Przemysław” Sulnikowo 27, 06-126 Gzy.

 W dniach od 1 – 30 września 2016r. przeprowadzona została przez Pułtuską Gazetę Powiatową sonda internetowa na stronie www.pultusk24.pl, w której udział wzięły wszystkie podmioty zgłoszone przez konsumentów. Internauci wybrali:

 „Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenie Powiatu Pułtuskiego”. Laureatem w tej kategorii został:   Salon Odzieży, Robert Wultański, ul. Piotra Skargi 15, 06-100 Pułtusk.

   „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenie Powiatu Pułtuskiego”. Laureatem w tej kategorii został: Salon Fryzjersko – Kosmetyczny , „Lambelle”,   ul. Rynek 16, 06-100 Pułtusk.

Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone statuetki i dyplomy na jednej z najbliższych sesji Rady Powiatu. Ponadto, spośród osób biorących udział w głosowaniu – konsumentów została wylosowana jedna osoba, Pani Joanna Karpińska z Płocochowa, która zgodnie z regulaminem otrzyma upominek.

Wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu składamy gratulacje.

Organizatorzy konkursu:

Zarząd Powiatu w Pułtusku

Pułtuska Gazeta Powiatowa

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pułtusku        

Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpiło podczas XXIII Sesji Rady Powiatu , 27 października 2016 r.