Rozstrzygnięto konkurs „Przyjazny Konsumentowi”

Rozstrzygnięta została XII edycja konkursu „Przyjazny Konsumentowi”, którego organizatorami są: Zarząd Powiatu w Pułtusku, Pułtuska Gazeta Powiatowa i Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Celem konkursu było wyłonienie i promowanie sprzedawców oraz usługodawców z terenu powiatu pułtuskiego, znających i szanujących w swojej codziennej działalności prawa konsumentów, a także uhonorowanie tych przedsiębiorców, którzy w ocenie konsumentów świadczą najwyższy poziom usług.

Konkurs adresowany był do pełnoletnich mieszkańców powiatu pułtuskiego, będących  konsumentami w rozumieniu art.22¹ Kodeksu cywilnego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było prawidłowe wypełnienie i nadesłanie oryginalnego kuponu ze wskazaną placówką na adres organizatorów konkursu. Oddając swój głos konsumenci wzięli pod uwagę to, w jakim stopniu dana firma jest przyjazna konsumentom i czy przestrzega ich praw. O wyborze podmiotu zadecydowała największa ilość oddanych głosów.

Laureaci, którzy uzyskali najwyższą punktację w czterech kategoriach konkursowych otrzymują tytuł Firmy „Przyjaznej Konsumentowi”.

    1. Laureat w kategorii „Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenie Miasta Pułtusk” to: Kwiaciarnia „KROKUS”, Urszula Pieńkowska, ul.Sienkiewicza 16, 06-100 Pułtusk.  
    2. Laureat w kategorii „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenie Miasta Pułtusk” to: Niepubliczne Przedszkole MINILAND, ul. Mickiewicza 31/9, 06-100 Pułtusk.
    3. Laureat w kategorii „„Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenach Wiejskich Powiatu Pułtuskiego” to: Sklep „GROSZEK”, Kowalewice Włościańskie 51, 06-150 Świercze.
    4. Laureat w kategorii „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenach Wiejskich Powiatu Pułtuskiego to: Konserwacja i Naprawa Samochodów, Tomasz Pajewski, Wyrzyki 2, 06-150 Świercze.   

W dniach od 01 grudnia do 15 grudnia 2020r. przeprowadzona została przez Pułtuską Gazetę Powiatową sonda internetowa na stronie www.pultusk24.pl, w której udział wzięły wszystkie podmioty zgłoszone przez konsumentów.
Internauci wybrali:
I. „Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenie Powiatu Pułtuskiego”.
Laureatem w tej kategorii została firma: Kwiaciarnia „KROKUS”, Urszula    Pieńkowska, ul. Sienkiewicza 16, 06-100 Pułtusk.
II „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenie Powiatu Pułtuskiego”.
Laureatem w tej kategorii została firma: Usługi Pogrzebowe
Beata Andryszczyk, ul. Pułtuska 65, 06-120 Winnica

Wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu gratulujemy.

Organizatorzy konkursu:
Zarząd Powiatu w Pułtusku
Pułtuska Gazeta Powiatowa
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pułtusku