Rozstrzygnięcie konkursu „Przyjazny Konsumentowi”

16 listopada br. rozstrzygnięta została XIV edycja konkursu p.n. „Przyjazny Konsumentowi”, którego organizatorami są: Zarząd Powiatu w Pułtusku, Pułtuska Gazeta Powiatowa i Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Jego głównym celem jest wyróżnienie i promowanie placówek handlowych i usługowych, które na co dzień nie tylko przestrzegają obowiązujące przepisy prawa konsumenckiego, ale tworzą przyjazne środowisko dla konsumentów, dbają o ich interesy, właściwą organizację i koordynację pracy w zakresie reklamowanych towarów i usług, którzy wychodzą z ofertą rynkową spełniającą kryteria przyjazne konsumentom.
Konkurs adresowany był do pełnoletnich mieszkańców powiatu pułtuskiego, będących konsumentami w rozumieniu art.22¹ Kodeksu cywilnego. Warunkiem uczestnictwa było prawidłowe wypełnienie i nadesłanie oryginalnego kuponu ze wskazaną placówką na adres organizatorów. Oddając swój głos konsumenci wzięli pod uwagę to, w jakim stopniu dana firma jest przyjazna konsumentom, traktując ich w sposób uczciwy i z szacunkiem. O wyborze podmiotu zadecydowała największa ilość oddanych głosów.
Laureaci, którzy uzyskali najwyższą punktację w czterech kategoriach konkursowych otrzymują tytuł Firmy „Przyjaznej Konsumentowi”:
Laureat w kategorii „Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenie Miasta Pułtusk” to: Sklep Spożywczo – Przemysłowy Zbigniew Kembłowski, ul. Batalionów Chłopskich 2, 06-100 Pułtusk.
Laureat w kategorii „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenie Miasta Pułtusk” to: Usługi Kosmetyczne „Wellness” Izabela Nowakowska, ul. Jana Pawła II 18E, 06-100 Pułtusk.
Laureat w kategorii „„Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenach Wiejskich Powiatu Pułtuskiego” to: „Maćko” Dariusz Siemborski,  Kowalewice Włościańskie 51, 06-150 Świercze.
Laureat w kategorii „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenach Wiejskich Powiatu Pułtuskiego” to: Usługi Remontowo – Budowlane Arkadiusz Przybysz,  Wólka Zatorska 21, 07-217 Zatory.
Od 18 października 2021 r. do 02 listopada 2022 r. została przeprowadzona przez Pułtuską Gazetę Powiatową sonda internetowa na stronie www.pultusk24.pl,
w której udział wzięły wszystkie podmioty zgłoszone przez konsumentów. Internauci wybrali:
„Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenie Powiatu Pułtuskiego”.
Laureatem w tej kategorii została firma: Twoja Kwiaciarnia Maria Szczerba,
ul. Szkolna 17, 07-214 Pniewo.

„Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenie Powiatu Pułtuskiego”. Laureatem w tej kategorii została firma: Salon Fryzur Marta i Mariusz Strefner, Szyszki Włościańskie 14, 06-126 Gzy.
Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone statuetki na uroczystej sesji Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się 30 listopada 2022r. Wśród uczestników została wylosowana jedna osoba, która zgodnie z regulaminem otrzyma upominek. Wszystkim laureatom oraz uczestnikom składamy gratulacje.

Organizatorzy:
Zarząd Powiatu w Pułtusku
Pułtuska Gazeta Powiatowa
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pułtusku