Rozpoczęcie prac budowlanych – Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Plakat - Centra Opiekuńczo-MieszkalneTrwają prace na budynku przy ul. Białowiejskiej 5, miejscu w którym ma powstać nowoczesne Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Działania związane z przebudową rozpoczęły się zgodnie z zawartą umową.
Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Kwota dofinansowania to 2 394 825,00 zł, całkowita wartość inwestycji 3 210 962,44 zł.
Centrum zapewni osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wsparcie podczas dziennego lub/i całodobowego pobytu oraz specjalistyczne usługi rehabilitacyjne dostosowane do ich potrzeb.