ROZPOCZĘCIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

1 lutego 2018 r. r. w powiecie pułtuskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Jej głównym celem jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony. Ustawowy obowiązek stawienia się do kwalifikacji mają mężczyźni urodzeni w roku 1999 i starsi, którzy do tej pory tego nie zrobili. Jako pierwsi stawią się osoby zamieszkujące gminę Pułtusk.

Do Centrum Akademickiego AH im. A.Gieysztora w Pułtusku na inaugurację kwalifikacji  w rejonie działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie przybyli: Beata Jóźwiak – Wicestarosta Pułtuski, ppłk Leszek Wieczorek – Komendant WKU w Wyszkowie,  płk Andrzej Wasilewski dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej z Ciechanowa.

Płk Andrzej Wasilewski i ppłk Leszek Wieczorek zachęcali stających do kwalifikacji wojskowej o rozważanie kandydowania do Wojsk Obrony Terytorialnej. Przekazali najważniejsze argumenty przemawiające za służbą w tym rodzaju sił zbrojnych m.in. służba i szkolenia w pobliżu miejsc zamieszkania, działanie na rzecz obrony lokalnej społeczności, możliwość równoczesnej ze służbą realizacji planów edukacyjnych, zawodowych. Osoby stające do kwalifikacji będą miały możliwość uzyskania szczegółowej informacji o obronie terytorialnej, w tym zasadach finansowania oraz wnioskowania o powołanie do Obrony Terytorialnej.

W imieniu starosty za przygotowanie kwalifikacji wojskowej odpowiada dr Robert Dynak – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Sylwia Kilanowska pracownik Wydziału, wyznaczony przez Wojewodę Mazowieckiego na Sekretarza Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Podczas 26 dni kwalifikacji wojskowej przed  Powiatową Komisją Lekarską w Pułtusku powinno stawić się  ok. 300 mężczyzn i kilka kobiet, którym wysłano zawiadomienia. Na podstawie przeprowadzonych badań zostaną ustalone jedne z czterech kategorii zdrowia – A,B,D,F i wydane orzeczenia. Po ich uprawomocnieniu osoby poddane kwalifikacji zostaną przeniesione do rezerwy.