Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej

4 lutego 2019 r., w Powiecie Pułtuskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, której głównym celem jest określenie: fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegającym temu obowiązkowi i osobom zgłaszającym się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie                             do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.

Ustawowy obowiązek stawienia się do kwalifikacji mają mężczyźni urodzeni w roku 2000 i starsi, którzy do tej pory tego nie zrobili.
Kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzana jest zgodnie                               z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1982) w okresie od dnia 4 lutego do 26 kwietnia 2019 r. natomiast na terenie Powiatu Pułtuskiego zgodnie
z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w dniach od 4 do 18 lutego 2019 r. w budynku Akademii Humanistycznej, Centrum Akademickie II, ul. Daszyńskiego 17 w Pułtusku.
Jako pierwsze stawiają się osoby zamieszkujące gminę Pułtusk. Obsługą administracyjną kwalifikacji wojskowej zajmuje się Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.