Rozmawialiśmy o współpracy powiatu pułtuskiego i organizacji pozarządowych

7 lipca w Starostwie Powiatowym w Pułtusku przedstawiciele Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES): Jakub Kamiński i Łukasz Wachowski poprowadzili spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Zarządu Powiatu Pułtuskiego. Wzięło w nim udział 16 osób reprezentujących lokalne stowarzyszenia i fundacje. Celem spotkania było wypracowanie rekomendacji i roboczych założeń do programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi, aby wspólnie pracować na rzecz mieszkańców.

Sekretarz Powiatu Małgorzata Pajewska przywitała uczestników w imieniu władz powiatowych. Podkreśliła, że samorządowi powiatowemu bardzo zależy na dobrej współpracy z sektorem pozarządowym i na zwiększaniu aktywności społecznej oraz obywatelskiej w powiecie. W czasie merytorycznej dyskusji, którą prowadzili przedstawiciele MOWES, wypracowana została mapa aktywności społecznej powiatu pułtuskiego, zidentyfikowane zostały główne obszary współpracy między samorządem a organizacjami oraz stworzona została lista potencjalnych działań, które mogą być finansowane ze środków publicznych. Wszystkie poruszane zagadnienia poddane zostaną dalszej analizie i konsultacjom.

Spotkanie było pierwszym działaniem, które władze powiatu pułtuskiego podjęły we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej  w subregionie ciechanowskim”. Już zapowiedziano kolejne działania takie jak: wyjazd studyjny, organizację szkoleń i powołanie lokalnego partnerstwa będącego płaszczyzną współpracy instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych.