Remont dachu i elewacji budynku seminarium duchownego (obecnie ZS im. Bolesława Prusa) coraz bliżej

2 czerwca 2021 r. Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski oraz Zbigniew Kowalczyk Prezes Zarządu firmy P.H.U. Budomur Sp. z o.o. podpisali umowę na wykonanie prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji – zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

Planowana wartość robót budowlanych: 2 460 000,00 zł brutto.