Remont dachu, elewacji i parkanu przy LO im. Piotra Skargi w Pułtusku

30 lipca 2018r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą „PHU BUDOMUR Sp. z o.o.” z Pułtuska, wyłonioną w drodze przetargu, na realizację zadania pn.: „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku – remont dachu, elewacji i parkanu”.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane, polegające m.in. na:

  • remoncie dachu (w tym m.in. wymiana uszkodzonych elementów drewnianych dachu, zabezpieczenie istniejącej więźby środkami biobójczymi i ognioochronnymi, wymiana dachówki, remont kominów);
  • remoncie elewacji zewnętrznej (w tym m.in. roboty tynkowe naprawcze i renowacyjne tynków zewnętrznych cokołu i muru do wysokości 2,0 m, zabezpieczenie przeciwwilgociowe powierzchni ścian, nałożenie i pomalowanie tynków, wzmocnienie pozostałych tynków starych, naprawa gzymsów i obramowań, wymiana obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych, gzymsów i obróbki balkonu);
  • izolacji fundamentów szlamami mineralnymi,
  • wykonaniu drenażu opaskowego wokół budynku;
  • bezinwazyjnym osuszeniu ścian budynku;
  • remoncie parkanu betonowego (naprawa i malowanie tynków, malowanie elementów metalowych bramy i furtki);
  • wymianie instalacji odgromowej.

Wartość prac – 1.878.435,90 zł.

Zadanie współfinansowane zostanie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Planowany termin zakończenia prac – 31.10.2018r.