Remont dachu, elewacji i parkanu LO im. Piotra Skargi w Pułtusku

7 listopada 2018 r. dokonano odbioru robót związanych z realizacją zadana pn. „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku – remont dachu, elewacji i parkanu”. Wykonawcą prac był pułtuska firma PHU BUDOMUR Sp. z o.o.


W ramach zadania wykonano roboty budowlane, polegające m.in. na:

  • remoncie dachu (w tym m.in. wymiana uszkodzonych elementów drewnianych dachu, zabezpieczenie istniejącej więźby środkami biobójczymi i ognioochronnymi, wymiana dachówki, remont kominów);
  • remoncie elewacji budynku (w tym m.in. roboty tynkowe naprawcze i renowacyjne tynków zewnętrznych cokołu i muru do wys. 2 m, zabezpieczenie przeciwwilgociowe powierzchni ścian, nałożenie i pomalowanie tynków, wzmocnienie pozostałych tynków starych, naprawa gzymsów i obramowań, wymiana obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych, gzymsów
    i obróbki balkonu);
  • izolacji fundamentów szlamami mineralnymi,
  • wykonaniu drenażu opaskowego wokół budynku;
  • bezinwazyjnym osuszeniu ścian budynku;
  • remoncie parkanu betonowego (naprawa i malowanie tynków, malowanie elementów metalowych bramy i furtki);
  • wymianie instalacji odgromowej.

Wartość zadania ok. 1,9 mln zł. Zadanie finansowane przez: Powiat Pułtuski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.