Rekrutacja 2021/2022

 Drodzy uczniowie,

W dniu 23 sierpnia 2021r. zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W dniach od 17 sierpnia 2021r. do 20 sierpnia 2021r. do godziny 15:00 należy składać potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W dniu 16 sierpnia 2021r. zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
w rekrutacji uzupełniającej.

W okresie od 3 sierpnia 2021r. do 13 sierpnia 2021r. będą wydawane przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

W dniach od 3 sierpnia 2021r. do 5 sierpnia 2021r. do godziny 15:00 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych.

W dniu 2 sierpnia 2021r. do godziny 14:00 zostanie podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

W dniach od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godziny 15:00 należy składać potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

W dniu 22 lipca 2021r. zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 Drodzy kandydaci,

informujemy, że w dniach od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r.  będzie można uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminów ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół
do których kandyduje.

 

W okresie od 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r. będą wydawane przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

 

Informacja dotycząca jednostki wykonującej w 2021 roku badania dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub uczniów tych szkół, prowadzących kształcenie w zawodzie.

Wykaz jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2021 roku badań lekarskich.

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy proces rekrutacji
do szkół ponadpodstawowowych w oparciu o system firmy VULCAN. Podczas prezentacji opowiemy kandydatom, jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie dokumenty dostarczają kandydaci do szkół. Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku.

Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00,  będzie trwać maksymalnie
90 minut.

Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie
na serwisie YouTube.

 

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku
Oddziały: 
A – lingwistyczny (język angielski, język polski, geografia)
B – politechniczny (matematyka, informatyka, fizyka lub geografia)
C – humanistyczny (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie)
D – medyczny (biologia, chemia, matematyka)

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
I Liceum Ogólnokształcące:
z innowacją pedagogiczną w zakresie biznesowo-menadżerskim 
(z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski,
geografia, informatyka; planowany przedmiot uzupełniający:
podstawy zarządzania)
Technikum Nr 1:
Technik informatyk (z przedmiotem rozszerzonym: informatyka;
planowany przedmiot uzupełniający: laboratorium matematyczne)
Technik logistyk (z przedmiotem rozszerzonym; geografia)
Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1:
Klasa wielozawodowa według klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego (np. fryzjer, sprzedawca, elektryk) 

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku
Technikum Nr 2:

Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją „Dietetyka”
(z przedmiotem rozszerzonym: biologia)
Technik reklamy z innowacją „Grafika komputerowa
i fotografia cyfrowa w multimediach”
(z przedmiotem rozszerzonym: język angielski)
Technik usług fryzjerskich z innowacją 
„Kreowanie wizerunku – wizaż”
(z przedmiotem rozszerzonym: język angielski)
Szkoła Branżowa I stopnia Nr 2:
Kucharz (teoretyczne i praktyczne kształcenie zawodowe
odbywa się na terenie szkoły)
Klasa wielozawodowa według klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego (np. fryzjer, sprzedawca, elektryk) 

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły:
od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. 

 

Film promujący Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku 

Film promujący Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego
w Pułtusku 

Film promujący Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku 

Klasa lingwistyczna w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi
w Pułtusku 

Klasa politechniczna w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi
w Pułtusku 

Klasa humanistyczna w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi 
w Pułtusku 

Klasa medyczna w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi 
w Pułtusku