Rekrutacja 2021/2022

 

Informacja dotycząca jednostki wykonującej w 2021 roku badania dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub uczniów tych szkół, prowadzących kształcenie w zawodzie.

Wykaz jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2021 roku badań lekarskich.

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy proces rekrutacji
do szkół ponadpodstawowowych w oparciu o system firmy VULCAN. Podczas prezentacji opowiemy kandydatom, jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie dokumenty dostarczają kandydaci do szkół. Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku.

Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00,  będzie trwać maksymalnie
90 minut.

Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie
na serwisie YouTube.

 

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku
Oddziały: 
A – lingwistyczny (język angielski, język polski, geografia)
B – politechniczny (matematyka, informatyka, fizyka lub geografia)
C – humanistyczny (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie)
D – medyczny (biologia, chemia, matematyka)

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
I Liceum Ogólnokształcące:
z innowacją pedagogiczną w zakresie biznesowo-menadżerskim 
(z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski,
geografia, informatyka; planowany przedmiot uzupełniający:
podstawy zarządzania)
Technikum Nr 1:
Technik informatyk (z przedmiotem rozszerzonym: informatyka;
planowany przedmiot uzupełniający: laboratorium matematyczne)
Technik logistyk (z przedmiotem rozszerzonym; geografia)
Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1:
Klasa wielozawodowa według klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego (np. fryzjer, sprzedawca, elektryk) 

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku
Technikum Nr 2:

Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją „Dietetyka”
(z przedmiotem rozszerzonym: biologia)
Technik reklamy z innowacją „Grafika komputerowa
i fotografia cyfrowa w multimediach”
(z przedmiotem rozszerzonym: język angielski)
Technik usług fryzjerskich z innowacją 
„Kreowanie wizerunku – wizaż”
(z przedmiotem rozszerzonym: język angielski)
Szkoła Branżowa I stopnia Nr 2:
Kucharz (teoretyczne i praktyczne kształcenie zawodowe
odbywa się na terenie szkoły)
Klasa wielozawodowa według klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego (np. fryzjer, sprzedawca, elektryk) 

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły:
od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. 

 

Film promujący Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku 

Film promujący Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego
w Pułtusku 

Film promujący Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku 

Klasa lingwistyczna w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi
w Pułtusku 

Klasa politechniczna w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi
w Pułtusku 

Klasa humanistyczna w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi 
w Pułtusku 

Klasa medyczna w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi 
w Pułtusku