Rekrutacja 2021/2022

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku
Oddziały: 
A – lingwistyczny (język angielski, język polski, geografia)
B – politechniczny (matematyka, informatyka, fizyka lub geografia)
C – humanistyczny (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie)
D – medyczny (biologia, chemia, matematyka)

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
I Liceum Ogólnokształcące:
z innowacją pedagogiczną w zakresie biznesowo-menadżerskim 
(z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski,
geografia, informatyka; planowany przedmiot uzupełniający:
podstawy zarządzania)
Technikum Nr 1:
Technik informatyk (z przedmiotem rozszerzonym: informatyka;
planowany przedmiot uzupełniający: laboratorium matematyczne)
Technik logistyk (z przedmiotem rozszerzonym; geografia)
Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1:
Klasa wielozawodowa według klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego (np. fryzjer, sprzedawca, elektryk) 

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku
Technikum Nr 2:

Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją „Dietetyka”
(z przedmiotem rozszerzonym: biologia)
Technik reklamy z innowacją „Grafika komputerowa
i fotografia cyfrowa w multimediach”
(z przedmiotem rozszerzonym: język angielski)
Technik usług fryzjerskich z innowacją 
„Kreowanie wizerunku – wizaż”
(z przedmiotem rozszerzonym: język angielski)
Szkoła Branżowa I stopnia Nr 2:
Kucharz (teoretyczne i praktyczne kształcenie zawodowe
odbywa się na terenie szkoły)
Klasa wielozawodowa według klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego (np. fryzjer, sprzedawca, elektryk) 

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły:
od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. 

 

Film promujący Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku 

Film promujący Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego
w Pułtusku 

Film promujący Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku 

Klasa lingwistyczna w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi
w Pułtusku 

Klasa politechniczna w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi
w Pułtusku 

Klasa humanistyczna w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi 
w Pułtusku 

Klasa medyczna w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi 
w Pułtusku