Rękodzieło Puszczy Białej

W sobotę 24 października, w Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie, odbyły się ostatnie warsztaty z cyklu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna” – zadanie publiczne pn. „Aktywizacja społeczności lokalnej w celu promocji kultury i folkloru ziemi pułtuskiej” finansowane przez Powiat Pułtuski.

W ramach projektu zorganizowano 6 spotkań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Uczestnicy mogli zapoznać się ze sztuką ludową regionu oraz metodami wykonania  tradycyjnych wyrobów rękodzielniczych: haftu, ozdób kulkowych, garncarstwa i wycinanki.