Raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2021

INFORMACJA

dot. Raportu o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2021

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 528, ze zm.), Zarząd Powiatu w Pułtusku przedstawia  Radzie Powiatu w Pułtusku

RAPORT O STANIE POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA ROK  2021

Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.

Debata nad Raportem o stanie powiatu pułtuskiego  za rok  2021

odbędzie się podczas Sesji Rady Powiatu

w dniu 29 czerwca 2022r. o godz. 15.00

w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 (Sala Rady – 1.38)

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej    150 osób. Zgłoszenia należy składać do dnia  28  czerwca 2022 roku w Wydziale   Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej — Curie 11 (pokój nr 2.28).

Załączniki: