Pułtuszczanie pamiętali o 74. rocznicy utworzenia Armii Krajowej

W związku z 74. rocznicą utworzenia Armii Krajowej, kombatanci, mieszkańcy, władze samorządowe, przedstawiciele jednostek – miasta i powiatu, instytucji, organizacji społecznych oraz społeczności szkolnych wzięli udział w uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej.


W okolicznościowym wystąpieniu dr Radosław Lolo, Prezes Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Prodziekan Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, mówił jak ważna jest pamięć o fenomenie Armii Krajowej – największej zbrojnej, konspiracyjnej organizacji w czasie II wojny światowej. Konieczność takiego świadectwa podnoszą kolejne doniesienia o przedstawianiu w zagranicznych mediach, publikacjach książkowych zakłamanej historii dotyczącej udziału Polaków w wydarzeniach z tamtych lat. Budującym jest udział w uroczystościach uczniów pułtuskich szkół, rodziców z dziećmi – ponieważ można mieć nadzieję, że kolejne pokolenie Pułtuszczan przejmie kultywowanie pamięci o bohaterach, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny.

Pułtuszczanie pamiętali o 74. rocznicy utworzenia Armii Krajowej

Pułtuszczanie pamiętali o 74. rocznicy utworzenia Armii Krajowej

74_lata_AK_274_lata_AK_374_lata_AK_4.74_lata_AK-574_lata_AK_674_lata_AK-7