Pułtuskie Powiatowe Targi Edukacji i Pracy – Kariera 2019

W środę, 27 marca w budynku Akademii Humanistycznej przy ul. Daszyńskiego 17, odbyły się Pułtuskie Powiatowe Targi Edukacji i Pracy – „Kariera 2019”, połączone z 100 – leciem Polskich Służb Zatrudnienia. Głównym organizatorem uroczystości był Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku, a honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Pułtuski – Jan Zalewski.
Uroczystego otwarcia targów dokonała Beata Jóźwiak – Wicestarosta Pułtuski. W związku z obchodzonym w bieżącym roku jubileuszem Publicznych Służb Zatrudnienia, w imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku, złożyła najlepsze życzenia i gratulacje wszystkim Pracownikom Urzędu Pracy.
Oferta tegorocznych Targów Pracy i Edukacji była bardzo bogata i skierowana zarówno do uczniów szkół z terenu Powiatu Pułtuskiego, jak również do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W sali Auditorium Maximum AH w Pułtusku uczniowie ostatnich klas liceum i technikum wysłuchali prelekcji na temat: „Jak trafnie wybrać zawód”, „Wolontariat Międzynarodowy – jak zdobyć kompetencje przydatne na rynku pracy”, „Zagrożenia związane z handlem ludźmi” oraz mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami pracodawców i instytucji rynku pracy. Przyszli absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych obejrzeli prezentację oferty edukacyjnej przygotowanej przez szkoły ponadpodstawowe na rok szkolny 2019/2020.

Swoje stanowiska podczas Pułtuskich Powiatowych Targów Edukacji i Pracy – „Kariera 2019” wystawili:
1. Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Pułtusku
3. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie
4. Polbram Steel Group Sp. z o.o. sp. k.
5. Biuro Regionalne ORI Wiśniowska Beata
6. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Oddział w Ciechanowie
7. Auchan Polska Sp. z o.o.
8. AVON Polska
9. FARMACOL Logistyka Sp. z o.o.
10. Jeronimo Martins Polska S.A.
11. ILS Sp. z o.o.
12. Urząd Skarbowy w Pułtusku
13. CEPELIA KOMSTA
14. Red Eagle Wielka Brytania
15. Zakład Mleczarski Winnica Sp. z o.o.
16. Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe „ISBUD”
17. ETI POLAM Sp. z o.o.
18. MARDOM PRO Sp. z o.o.
19. IRMARK Sp. z o.o. sp. k.
20. Quad Graphics Europe Sp. z o.o.
21. PHU ROLCZAR Krzysztof Czarnowski
22. PHU ROLCZAR II Elżbieta Czarnowska
23. PHU ROLCZAR Piotr Czarnowski
24. CEDROB S.A.
25. Walkrys Polska Sp. z o.o.
26. Ekologiczne Gospodarstwo Rolno – Sadownicze Jolanta Turkiewicz
27. KAMIENICA Sławomir Klik
28. Piekarnia Sławomir Białczak
29. Piekarnia Andrzej Krawczyk
30. Mary Kay Dorota Rzeczkowska
31. Centrala Nasienna w Warszawie Sp. z o.o. Oddział w Pułtusku
32. Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu
33. Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku
34. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
35. Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie
36. Akademia Humanistyczna w Pułtusku
37. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
38. Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku
39. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
40. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej
w Golądkowie
41. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
42. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
43. Centrum Naukowo-Biznesowe FENIKS s.c.
44. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku
45. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku