Pułtuskie obchody EUROPEJSKICH DNI PRACODAWCÓW

17 listopada 2017 r. w  Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyło się spotkanie, zorganizowane w ramach obchodów „Europejskich Dni Pracodawców 2017” ogólnoeuropejskiej inicjatywy realizowanej przez Europejskie Publiczne Służby Zatrudnienia. Na zaproszenie Starosty Pułtuskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, Starszego Cechu oraz Dyrektora Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku odpowiedziało ponad 70 przedstawicieli lokalnych instytucji sektora prywatnego i publicznego.

Podczas spotkania pracodawcy uzyskali informacje na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, kierunków kształcenia zawodowego, możliwości otrzymania dofinansowania do zatrudnienia osób bezrobotnych, finansowania szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zatrudnienia pracowników z krajów Unii Europejskiej w ramach EURES i możliwości uzyskania związanych z tym dopłat. Uczestnicy zostali też poinformowani o nowych zasadach przekazywania składek z tytułu ubezpieczenia do ZUS.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania: Kierownictwu oraz Prelegentom: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Pułtusku, jak również Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pułtusku za niezwykle ciekawe prezentacje skierowane   do pracodawców.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Właścicieli Pułtuskich Piekarni: „Piekarni Sławomir Białczak”, „Piekarni Andrzej Krawczyk” oraz „Piekarni Popławy s.c. Stanisław Krzyżewski, Anna Pochmara i Krzysztof Krzyżewski”, którzy –  podobnie jak w roku ubiegłym – uświetnili uroczystość łakociami własnej produkcji.

Dziękujemy Wszystkim Pracodawcom za dotychczasową owocną współpracę i życzymy, by Państwa praca przynosiła jak najlepsze efekty oraz dostarczała ogromnej zawodowej  satysfakcji.

                                                                                                    Organizatorzy

 Informację przygotowała Ewa Kędzierska-Borek