Pułtuskie obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Pułtuskie uroczystości z okazji 225. Rocznicy Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godz. 11.00 na rynku pod Ratuszem Miejskim.

Po meldunku złożonym  Burmistrzowi Miasta Krzysztofowi Nuszkiewiczowi przez dowódcę uroczystości st. chorążego sztabowego rezerwy Leszka Topólskiego, na maszt wciągnięto flagę i odsłuchano hymn państwowy.

Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Burmistrz Miasta Pułtusk Krzysztof Nuszkiewicz. Burmistrz uhonorował kwiatami Panią Mariannę Topczewską , która  „w uznaniu zasług na rzecz rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej” – za wychowanie trzech synów nienagannie odbywających służbę wojskową, decyzją Ministra Obrony Narodowej  została odznaczona srebrnym medalem. Burmistrz Pułtuska wręczył przedstawicielom Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty ufundowane przez Gminę Pułtusk repliki trzech mundurów piechoty.

Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Bazyliki na mszę świętą w intencji Ojczyzny, którą poprzedził program artystycznym „Wiwat Konstytucja” w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

Kolejnym punktem majówki  było spotkanie władz, mieszkańców i gości na pułtuskim rynku, podczas którego można było wysłuchać koncertu w wykonaniu Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Pułtusku oraz odwiedzić stoiska Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji,  Nadleśnictwa Pułtusk, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz posilić się grochówką serwowaną z kuchni polowej.

Jan Zalewski Starosta Pułtuski
Krzysztof Nuszkiewicz Burmistrz Miasta Pułtusk

składają podziękowanie
za pomoc w organizacji i uczestnictwo
w uroczystych obchodach
225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja:

pocztom sztandarowym

Komendantowi Powiatowemu Policji w Pułtusku Zbigniewowi Matusiakowi

Komendantowi Powiatowemu Straży Pożarnej w Pułtusku
Henrykowi Krasuckiemu

Nadleśniczemu Nadleśnictwa Pułtusk Romanowi Jankowskiemu

Prezesowi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Wojciechowi Błaszczykowi

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Obrytem Bogdanowi Łachowi

Dariuszowi Multonowi

Adamowi Najder

Marcinowi Jakubiakowi

Jerzemu Karasiewiczowi

Waldemarowi Jaworskiemu

dyrekcji Zespołu Szkół Nr 4 z Klasami Sportowymi w Pułtusku

uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku z klas II d i III c
 wraz z wychowawczyniami Jolantą Paruch i Katarzyną Daniłowską

 chórowi szkolnemu uczniów klas IV-VI i nauczycieli
pod batutą Marty Dobrzyńskiej

 Marioli Michalskiej, Edycie Gerek, Agnieszce Golba,
Robertowi Lisowi, Krzysztofowi Piekarskiemu

grupie motocyklistów z Pułtuska i okolic

mieszkańcom powiatu oraz gościom

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC