Wizyta Marszałka Województwa Mazowieckiego w pułtuskim szpitalu

Uczestnicy uroczystości w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med17 grudnia 2021 r. w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med Sp. z o.o. w Pułtusku odbyło się spotkanie z udziałem Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego związane z oficjalnym przekazaniem sprzętu: rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego,
aparatów USG, karetki – ambulansu typu B i innego, który został zakupiony w ramach realizacji
projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. W uroczystości udział wzięli: Zbigniew Terek Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Tomasz Sławatyniec Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak, Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk, Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk,  medyczny i administracyjny personel szpitala oraz zaproszeni goście. Projekt w ramach, którego pułtuski szpital uzyskał wsparcie finansowe na zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej  (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Podczas spotkania uczestnicy mogli obejrzeć zakupiony sprzęt oraz zmodernizowane pomieszczenia szpitalne. Uroczystość była również okazją aby złożyć gratulacje i życzenia dalszych sukcesów naukowych Dyrektorowi szpitala Robertowi Gajdzie, który uzyskał tytuł Profesora nadzwyczajnego.