Przyznano 1 630 800 zł dla Powiatu Pułtuskiego na budowę mostu i rozbudowę drogi powiatowej w Zatorach

Minister Finansów poinformował o przyznaniu dla Powiatu Pułtuskiego kwoty 1 630 800 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „ Budowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory”.