PRZYJAZNY KONSUMENTOWI – wyniki konkursu

Rozstrzygnięta została XIII edycja konkursu „Przyjazny Konsumentowi”, którego organizatorami są: Zarząd Powiatu w Pułtusku, Pułtuska Gazeta Powiatowa i Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
Jego głównym celem jest wyróżnienie i promowanie placówek handlowych i usługowych, które na co dzień nie tylko przestrzegają obowiązujące przepisy prawne, ale tworzą przyjazne środowisko dla konsumentów, dbają o ich interesy, właściwą organizację i koordynację pracy w zakresie reklamowanych towarów i usług, którzy wychodzą z ofertą rynkową spełniającą kryteria przyjazne konsumentom.

Konkurs adresowany był do pełnoletnich mieszkańców powiatu pułtuskiego, będących konsumentami w rozumieniu art.22¹ Kodeksu cywilnego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było prawidłowe wypełnienie i nadesłanie oryginalnego kuponu ze wskazaną placówką na adres organizatorów konkursu. Oddając swój głos konsumenci wzięli pod uwagę to, w jakim stopniu dana firma jest przyjazna konsumentom i czy przestrzega ich praw. O wyborze podmiotu zadecydowała największa ilość oddanych głosów.
Laureaci, którzy uzyskali najwyższą punktację w czterech kategoriach konkursowych otrzymują tytuł Firmy „Przyjaznej Konsumentowi”.

LAUREACI KONKURSU
Laureat w kategorii „Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenie Miasta Pułtusk” to: Apteka „Niezapominajka”, ul. Jana Pawła II 4/6, 06-100 Pułtusk.

Laureat w kategorii „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenie Miasta Pułtusk” to: KJ MobilePhone Jacek Matuszewski ul. Świętojańska 4a, 06-100 Pułtusk.

Laureat w kategorii „„Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenach Wiejskich Powiatu Pułtuskiego” to: Sklep Spożywczo-Przemysłowy Marianna Napiórkowska, Przemiarowo 28, 06-100 Pułtusk.

Laureat w kategorii „Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenach Wiejskich Powiatu Pułtuskiego” to: Kurpiowska Karczma „Wielka Lipa” Lipa 40, 06-100 Pułtusk.

W dniach od 20 października 2021r. do 03 listopada 2021r. została przeprowadzona przez Pułtuską Gazetę Powiatową sonda internetowa na stronie www.pultusk24.pl,
w której udział wzięły wszystkie podmioty zgłoszone przez konsumentów. Internauci wybrali:

„Najlepszy Podmiot Działający w Handlu na Terenie Powiatu Pułtuskiego”.
Laureatem w tej kategorii została firma: Sklep Spożywczo-Przemysłowy Marianna Napiórkowska, Przemiarowo 28, 06-100 Pułtusk.  

„Najlepszy Podmiot Działający w Usługach na Terenie Powiatu Pułtuskiego”.
Laureatem w tej kategorii została firma: KJ MobilePhone Jacek Matuszewski
ul. Świętojańska 4a, 06-100 Pułtusk.

 Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone statuetki na uroczystej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2021r. Wśród uczestników konkursu została wylosowana jedna osoba, która zgodnie z regulaminem otrzyma upominek. Wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu składamy gratulacje.

Organizatorzy konkursu:
Zarząd Powiatu w Pułtusku
Pułtuska Gazeta Powiatowa
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pułtusku