Przygotowanie szkół i placówek oświatowych powiatu do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

30 sierpnia 2019 r. Komisja Spraw Społecznych Rady Powiatu w Pułtusku przeprowadziła wizję lokalną w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.
Celem Komisji była ocena przygotowania jednostek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
W okresie przerwy wakacyjnej we wszystkich szkołach prowadzone były prace modernizacyjne oraz naprawczo – konserwacyjne w celu poprawy bezpieczeństwa, stanu technicznego budynków oraz standardów klas i pracowni.