Przekazanie 9 kompletów ubrań specjalnych typu NOMEX dla KPPSP w Pułtusku

Przekazanie 9 kompletów ubrań specjalnych typu NOMEX