Przedstawiciele administracji publicznej Ukrainy z wizytą w Starostwie

12 września 2017 r. z wizytą studyjną w Starostwie Powiatowym w Pułtusku gościli przedstawiciele administracji publicznej Ukrainy – Rady Najwyższej Ukrainy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Centrum Rozwoju Samorządu, Lwowskiej Administracji Obwodowej. Celem wizyty było poznanie funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w powiecie pułtuskim.

Starosta Pułtuski Jan Zalewski powitał gości i przedstawił krótką charakterystykę powiatu i zadań realizowanych przez samorząd powiatowy.
Następnie zgodnie z planem wizyty głos zabrali:

– dr Robert Dynak, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa, który przybliżył Charakterystykę powiatu w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa ludności oraz organizację i sposób realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa powszechnego;

– st. bryg. mgr inż. Henryk Krasucki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, który omówił Organizację, rolę i zadania państwowej straży pożarnej;

– nadkom. Paweł Antośkiewicz, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku , przedstawiając Funkcjonowanie i zadania policji.

O swojej działalności opowiedzieli również przedstawiciele organizacji paramilitarnej – strzelcy z pułtuskiego pododdziału Jednostki Strzeleckiej 1313.

Podczas drugiej części wizyty – uczestnicy spotkania udali się do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pułtusku, gdzie poznali funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku i Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz zobaczyli sprzęt stanowiący wyposażenie straży pożarnej.