Przebudowy drogi powiatowej Domosław-Pokrzywnica

5 maja br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Janem Kaczmarczykiem – Drogi i Mosty na realizację zadania pn.: „Przebudowy drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica”

Zadanie obejmuje przebudowę jezdni w obrębie istniejącego pasa drogowego, wykonanie zjazdów do posesji, profilowanie poboczy, wyczyszczenie rowów przydrożnych, wykonanie oznakowania pionowego.

Wartość inwestycji: 3 011 930,98
Wartość robót budowlanych: 2 999 999,98 zł
Nadzór inwestorski: 11 931,00 zł

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 307 750,79 zł
Wkład własny Powiatu Pułtuskiego: 1 704 180,19 zł (w ramach wkładu własnego Gmina Pokrzywnica zadeklarowała dofinansowanie inwestycji w wysokości 150 000,00 zł)