Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920 roku

Powiat Pułtuski w partnerstwie z Gminą Pułtusk na podstawie zawartego 7 października 2020 r. porozumienia (w formule Gmina Pułtusk– lider, Powiat Pułtuski – partner) biorąc pod uwagę wspólne cele jakimi są ochrona miejsc pamięci narodowej oraz upamiętnienie tegorocznych obchodów 100-tnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, zrealizuje inwestycję pn. „Przebudowa pomnika żołnierzy z 1920” znajdującego się na I Cmentarzu wyznaniowym przy ul. Kościuszki 133 w Pułtusku. Projekt zakłada przebudowę mogiły wraz z elementami otoczenia, schodami, ogrodzeniem i uporządkowaniem terenu wokół.
Powstała już wstępna koncepcja przekształcanego obiektu.
Wykonanie zadania zaplanowano na 2020 rok.
Planowany koszt inwestycji 90 000,00 zł (dotacja Powiatu Pułtuskiego na realizację 40 000,00 zł).