Przebudowa drogi powiatowej w m.Gzy

W piątek, 25 maja 2018 r. dokonano odbioru prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku w m. Gzy.


Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej.
W ramach środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na przebudowę drogi powiatowej w m. Gzy przyznano dotację w wysokości 165 000 zł. Umowę w tej sprawie, 23 maja br. w  Ostrołęce podpisali przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego –  wicemarszałek Janina Orzełowska i członek zarządu Elżbieta Lanc oraz przedstawiciele samorządu powiatu pułtuskiego – starosta Jan Zalewski i wicestarosta Beata Jóźwiak.

Na realizację inwestycji pomocy finansowej w wysokości 150 000 zł udzieliła również Rada Gminy Gzy.

W ramach zadania została wykonano nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno-asfaltowych na odcinku o dł.  1, 8 km, parking o powierzchni 450 m2 i chodnik o powierzchni 75 m2.

Wartość zrealizowanych prac to prawie milion złotych.