PRÓBY SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA POWIATU PUŁTUSKIEGO

Uprzejmie informujemy, że od 6 do 13 lutego 2018 r. w godzinach 08:00 – 16:00 odbędą się odbiory techniczne systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego.
W związku z powyższym planowane są głośne próby syren w zakresie nadawanych sygnałów alarmowych i komunikatów głosowych.