PRACODAWCY DLA MŁODYCH

22 lutego br., z inicjatywy wicestarosty Beaty Józwiak,  odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych oraz III klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej  z przedstawicielami  firm: ETI  POLAM, MARDOM, DOM POLONII,QUAD GRAPHICS,  ZAKŁAD MLECZARSKI WINNICA.

Podczas spotkania przedstawiciele ww. firm przedstawili uczniom charakterystykę reprezentowanej przez siebie firmy, jej strukturę organizacyjną, formy działalności oraz oferty pracy.

Wicestarosta Beata Jóźwiak zaprosiła pracodawców do bliższej współpracy ze szkołami prowadzonymi przez Powiat Pułtuski oraz podejmowania działań na rzecz kształcenia zawodowego m.in. włączenie w planowanie procesu dydaktycznego czy obejmowanie patronatem poszczególnych klas szkół zawodowych.