Prace remontowe na zabytkowej kapliczce w Nowym Niestępowie

Prace remontowe na kapliczce w Nowym NiestępowieTrwają roboty budowlane oraz prace konserwatorskie na zabytkowej przydrożnej kapliczce w Nowym Niestępowie. Prace realizowane są w ramach zadania pn.  Nowe Niestępowo, Roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem Zabytku, Kapliczka Przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, Gm. Pokrzywnica, Powiat Pułtuski, na które Powiat Pułtuski otrzymał 50.000,00 zł dofinansowania od MWKZ w Warszawie. Wykonawcą robót jest firma ZBIG-BUD Zbigniew Charzyński z siedzibą Sokołówek, 06-400 Ciechanów.
Prowadzone roboty budowlane oraz prace konserwatorskie przy zabytkowej kapliczce zakładają m.in. zbicie odstających tynków, zeskrobanie odstającej farby, naprawę tynków wapienno-piaskowych, zagruntowanie wszystkich elementów, pomalowanie kapliczki farbami renowacyjnymi, wymianę okien na stalowe, wymianę i naprawę obróbki blacharskiej, pomalowanie elementów stalowych farbami antykorozyjnymi, wyremontowanie ogrodzenia wokół kapliczki oraz cokołu.
Zakończenie prac przewidziano na koniec września br.