Pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej – kablowej i kontenerowej stacji transformatorowej

 

Starosta Pułtuski informuje, że 19.04.2018 r. została wydana decyzja w sprawie pozwolenia na budowę nr 115/2018 obejmująca budowę sieci elektroenergetycznej napowietrznej – kablowej średniego i niskiego napięcia SN-15kV, nN – 0,4kV wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nN na terenie działek nr ewid. 88, 126/1, 31, 33/1 w miejscowości Topolnica, gm. Zatory – przeczytaj decyzję