Pożegnanie ze służbą st. bryg. Henryka Krasuckiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

W piątek, 29 czerwca 2018 roku w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Pułtusku odbył się uroczysty apel w związku z zakończeniem przez st. bryg. Henryka Krasuckiego służby na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku.

W apelu uczestniczyli – pododdział Państwowej Straży Pożarnej, reprezentacje komend:   wojewódzkiej i ościennych powiatów, przedstawiciele: samorządów – powiatowego i gminnych, służb mundurowych, instytucji współpracujących z Komendą, przyjaciele i rodzina Komendanta Krasuckiego.

List okolicznościowy Starosty Pułtuskiego odczytała wicestarosta Beata Jóźwiak, która wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Wiesławem Cienkowskim oraz skarbnik Krystyną Rzepnicką i sekretarz Małgorzatą Pajewską wręczyła Komendantowi kwiaty i upominek.

Podczas uroczystości Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosław Jasztal przekazał obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku –  bryg. Maciejowi Piątkowi.